Floriografie

Floriografie

De taal van bloemen bestaat al sinds de 18de eeuw. Aan elke bloem werd destijds een betekenis gegeven, zo kon men communiceren en verbinden via de verborgen taal van de bloemen. Er waren zelfs complete woordenboeken waarin de betekenis van elke bloem stond vermeld. In...
Afstand nemen

Afstand nemen

Soms moet je afstand nemen om niet bijziend te raken. Afstand van de waan van de dag, van emoties en gevoelens die je meesleuren naar een plek waar je niet meer wilt zijn. Reflecteren op je eigen bewuste en onbewuste handelen en hier betekenis aan geven is essentieel...
Achter de geraniums…

Achter de geraniums…

Sinds wanneer zitten we eigenlijk achter de geraniums? Al minstens sinds 8 augustus 1959, waarschijnlijk langer. Op deze datum stond in het Nieuwsblad van het Noorden de volgende passage: ‘Als Klaas Vogel, de brugwachter van Zuidwolde, na zes uur ‘s avonds...