Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten sneller dan ooit in staat zijn zich aan te passen. Leiderschap is essentieel, leiders vormen én veranderen, dit is hun core business. Als leider ontketen je vernieuwing en creëer je beweging, zo draag je bij aan de wendbaarheid en vitaliteit van de organisatie. Het is een uitdagende leiderschapsopdracht om de organisatie te leiden in en door onbekend gebied. En het is nodig om de ambitie van de organisatie te realiseren.  Gevraagd: Leiders met lef! 

Werkwijze

Wat is de bedoeling? Voor een duurzaam resultaat is een expliciet doel nodig, ingebed in de organisatie. Verandering gaat altijd om (het verbeteren van) onderlinge relaties: het fundament onder álle inhoudelijke zaken die je met elkaar op te lossen hebt.  De huidige situatie is niet van gisteren op vandaag ontstaan en zal dus ook niet van vandaag op morgen anders zijn. Nieuw gedrag ontwikkelen is een ontdekkingstocht die samengaat met onzekerheid. Het gaat niet ineens allemaal goed, echter de bereidheid om in beweging te komen is essentieel. Het is derhalve van belang om dit in perspectief te zetten:  ‘change is a proces, not an event’.

Een verandertraject bestaat uit 2 fasen: inventarisatie en uitvoering.  Allereerst onderzoek (middels interviews) wat er speelt.   Is het voor eenieder duidelijk waarom de verandering moet plaatsvinden? Zijn de te behalen doelen bekend? Hoe zit het met onderling vertrouwen? Hoe gaan collega’s om met conflicten? Op basis van de bevindingen bepalen we in overleg de concrete invulling van het vervolgtraject, het begeleiden van de leider staat hierin altijd centraal.  Ik werk proces- en resultaatgericht. Een traject is vrijwillig maar niet vrijblijvend.  We bewaken en borgen samen de uiteindelijke verandering. 

Vragen van klanten

  • Wat is nodig om het patroon te doorbreken zodat de medewerkers meer vertrouwen in elkaar krijgen en eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen? Kun je onze organisatie / onze leiders hierin begeleiden? 

  • De missie en visie van ons bedrijf zijn erg gedateerd, we willen hierover graag met elkaar in gesprek. Dat lukt ons niet, we gaan snel in discussie. Kun je ons hierin ondersteunen? 
  • Wil je ons ondersteunen om op een meer professionele wijze met elkaar te communiceren en samen te werken? We willen elkaar ‘gewoon’ kunnen aanspreken als collega en professional;
  • In ons team is een groot verlangen naar consensus: iedereen moet het altijd met elkaar eens zijn. En als iemand het er niet me eens is, stagneert de hele boel. Wil je ons helpen om meer zicht te krijgen op de dynamiek?