Organisatieontwikkeling

De maatschappij is volop in beweging, daar kunnen we niet omheen. Het kan bijna niet anders dan dat deze ontwikkelingen ook invloed hebben op jouw organisatie.

 • Een nieuwe generatie medewerkers betreedt de arbeidsmarkt;
 • Verschillen tussen generaties worden voelbaar en vragen om ander leiderschap;
 • Online en hybride werken wisselen zich af;
 • Polarisatie lijkt soms de norm;
 • Vinden van goede medewerkers is lastig;
 • Het behouden en enthousiasmeren van mensen is een vak apart.

Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, heb je natuurlijk al van alles ondernomen.

Zo heb je al veel tijd en geld besteed aan opleiding, training en ontwikkeling. En toch geeft dit op de langere termijn vaak niet de gewenste resultaten. Je merkt dat er in de praktijk nauwelijks iets werkelijk veranderd is. Mensen komen als gewoontedieren weer terug in hun oude patronen en valkuilen.

Bovendien:

 • Lukt het je als MT maar niet om echt duidelijk te krijgen waar je als organisatie voor staat, om verder te komen dan de obligate kernwaarden;
 • Mis je richting in de concreet te nemen stappen, iedereen doet wat hem of haar goed dunkt. Terwijl het natuurlijk een managementopdracht is om lijnen uit te zetten en kaders te scheppen;
 • Lukt het onvoldoende om de juiste mensen aan je te binden. Ze komen binnen voor de beloofde kernwaarden en cultuur en constateren al snel dat de praktijk anders is.

Of wellicht speelt dit vooral in jouw organisatie?

 • Binnen jouw team is een gebrek aan onderling vertrouwen. Er is voorzichtigheid, mensen lopen op eieren en zijn bang om zich uit te spreken;
 • Ondanks de afspraak dat jullie eerlijk tegen elkaar zijn, blijft het in vergaderingen lang en vaak stil. Zaken verdwijnen onder tafel en worden daar groter en groter;
 • Jullie zijn een sterk team, mits er niet te veel uitdagingen zijn. Je wilt groeien naar een team waarin  mensen elkaar vasthouden, ook als het moeilijk wordt. Je wilt begrijpen wat er individueel en in de groepsdynamiek gebeurt als er druk is. En leren hoe je daar samen doorheen komt;
 • Er is individuele coaching van een aantal mensen ingezet, zij lieten los van elkaar wel ander gedrag lieten zien, maar de teamdynamiek veranderde uiteindelijk niet.

Herkenbaar? Weet dan dat jouw organisatie niet de enige is waar dit speelt. En dat is niet zo gek. Oude oplossingen werken namelijk niet meer. Deze tijd vraagt iets anders van jou.

 

organisatieontwikkeling
leiderschapsbegeleiding

Deze tijd vraagt om Leiders in Verandering!

Leidinggeven in en aan een organisatie in een wereld die in een razend tempo aan het transformeren is, is uitdagend. Dit vraagt ander leiderschap, dit is dé cruciale succesfactor voor organisatieontwikkeling.

Als leider loop je voorop over de brug van verandering. Leiderschap is de levensader van de organisatie en hierin maatgevend. Organisaties kunnen niet verder groeien dan het niveau van de leider(s).

Leiders in Verandering beginnen altijd bij zichzelf, ‘they walk the talk’. Ze inspireren, luisteren naar verschillen, verzamelen zich rond een bezield midden. Ze motiveren zichzelf en anderen en zijn in staat om de juiste besluiten te nemen.

Als je jezelf, je team of organisatie écht wilt veranderen, moet je het eerst en vooral bij jezelf zoeken. Want als je niet naar jezelf kijkt, ben je niet aan het leiden maar aan het lijden.

Onvoldoende bewustwording en ontwikkeling belemmeren niet alleen je eigen groei maar ook die van de organisatie. Als je jezelf kent en weet op welke manier jij deel uitmaakt van de ontstane cultuur, kun je kijken wat jíj kunt doen om dat te doorbreken. Om in de gewenste richting te bewegen en de mensen hierin mee te nemen.

Wil jij voor de organisatieontwikkeling ook een Leider in Verandering zijn?

 

Mijn aanpak

Als leider ben je onderdeel van het probleem en dus ook onderdeel van de oplossing. Mijn aanpak als leiderschapscoach is altijd maatwerk en bestaat uit een combinatie van teambijeenkomsten en voorbereidende gesprekken met de leider. Dit stelt je in staat om voorop te blijven lopen en je mensen mee te nemen in de gewenste veranderingen.

Globaal zijn dit de stappen die ik volg als we samen aan de slag gaan:

 • We onderzoeken de vraag en kijken of mijn aanpak bij je past. Als dit zo is, maak ik een programma op maat om samen aan de slag te gaan;
 • We formuleren het doel van de organisatieverandering. Wat wil je bereiken? Wat maakt dit belangrijk? Wie of wat heb je hiervoor nodig?
 • In de startbijeenkomst ga je als leider voorop. Je benoemt de noodzaak van de verandering en vertaalt dit naar (nieuw) gedrag;
 • We bespreken welke accenten in de bijeenkomsten gelegd moeten worden en welke voorbereidende opdrachten nodig zijn;
 • Wij stemmen regelmatig af te leren van ervaringen en indien nodig het programma aan te passen;
 • We staan stil bij jouw rol als leider en wat je hierin (van mij) nodig hebt;
 • In het evaluatiegesprek staan we stil bij de opbrengst van het traject en hoe je hiermee verder kunt gaan.

Werner Oerlemans, Manager De Badenman, oktober 2023

Als manager stuur ik vier afdelingshoofden aan. Er was tussen hen weinig onderling vertrouwen, er waren regelmatig conflicten die ze niet zonder mij konden oplossen. Het team heeft inzicht gekregen in eigen gedrag en handelen, in die van de andere teamleden en het effect op elkaar. Het onderlinge vertrouwen is sterk gegroeid, er worden gezonde discussies gevoerd en de onderlinge relaties zijn sterk verbeterd.

Ik ben door Dianne regelmatig uitgedaagd om buiten m’n comfortzone te gaan, als leider was ik natuurlijk onderdeel van het probleem geworden. Ik kwam dus ook bij mijn gedrag en handelen terecht en welk effect dit heeft op het team. 

Resultaat

De aanpak is maatwerk, het resultaat van de integrale aanpak is vergelijkbaar:

 • Een krachtige en zelfbewuste leider die vooroploopt in de team- of organisatieontwikkeling en het verschil durft te maken;
 • Een leider die vanuit zijn of haar tenen voelt dat dit de richting is die gegaan moet worden en dit ook kan overbrengen;
 • Iemand die met de juiste vaardigheden en kennis leiding geeft aan veranderingen en handvatten heeft om meer te werken vanuit verbinding en dialoog;
 • Een team wat de leider kan en wil volgen, zich gehoord en gezien voelt.

Wil je meer weten? Neem contact met me op, je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakinggesprek.

Benieuwd wat ik hierin voor andere klanten bij hun organisatieontwikkeling al heb kunnen betekenen?  Lees hier!