Leiderschap is de levensader van iedere organisatie!

In organisaties wordt veel tijd en aandacht besteed aan opleiding, training en ontwikkeling. Dit leidt vaak tot enthousiaste verhalen op de korte termijn,  op langere termijn echter zijn de resultaten vaak teleurstellend. Uiteindelijk verandert er niet echt iets, mensen komen als gewoontedieren weer terug in hun oude patronen en valkuilen.

Het kan anders!

Leiderschap is dé cruciale succesfactor voor organisatieontwikkeling. Als leider ben je het beginpunt van iedere verandering. De enige manier om dit in gang te zetten en te houden is jezelf steeds opnieuw af te vragen wat de situatie van jóu vraagt. Als jij wenst dat medewerkers meer openheid laten zien, zul je eerlijk moeten zijn. Doe jij dit zelf ook?

Onvoldoende bewustwording en ontwikkeling belemmeren niet alleen je eigen groei maar ook die van de organisatie. Het is belangrijk weet te hebben hoe je door je biografie gevormd bent en welke beelden en verwachtingen je van jezelf hebt. Als je jezelf kent en weet op welke manier jij deel uitmaakt van de ontstane cultuur, kun je kijken wat jíj kunt doen om dat te doorbreken om in de gewenste richting te bewegen en de mensen hierin mee te nemen. Onderlinge verschillen worden met dialoog overbrugd, door discussies vooral uitvergroot.

Als leider loop je voorop over de brug van verandering, die van het een naar het ander gaat en kun je medewerkers uitnodigen en motiveren om hun eigen leiderschap verder te ontwikkelen.  Een greep uit de vraagstukken: 

 

  • Om eerlijk te zijn weten we niet zo goed waar wij als organisatie voor staan. En het is belangrijk om dat te weten en naar buiten te brengen, om de juiste mensen aan ons te binden bijvoorbeeld. We willen hierover met elkaar in gesprek,  het lukt ons niet omdat we binnen de kortste keren fel en emotioneel worden. Kun je ons hierin ondersteunen?
  • We raken als management verstrikt in de dagelijkse routine, de de waan van de dag wint het steeds van wat we ons voorgenomen hebben. Het kost bakken energie en levert nauwelijks iets op. Hoe kunnen we dit veranderen en ‘gewoon’ doen wat we als management behoren te doen: de lijnen uitzetten!
  • We hebben al fors geïnvesteerd in heidagen, trainingen en zo. En toch vallen we steeds terug in het oude vertrouwde. Wat is er nodig om dit te doorbreken? En wat kan ik daar als leidinggevende zelf aan doen?
  • We hebben een groot verlangen naar consensus: iedereen moet het altijd met elkaar eens zijn.  Iedereen voelt dat het niet klopt, er zit veel onder de oppervlakte, ben bang dat het gaat ontploffen. Wil je ons helpen om meer zicht te krijgen op de dynamiek?
  • Het onderlinge vertrouwen is beschadigd, het team staat op afstand van de organisatieverandering en is uiterst voorzichtig, zowel naar elkaar als ook naar de directie. Wat is nodig om het patroon te doorbreken zodat de medewerkers meer vertrouwen in elkaar krijgen en eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen?

Duurzaam resultaat: Change is a proces, not an event!

Duurzaam resultaat kan alleen ontstaan als er vanuit de leider continu aandacht is voor richting, relatie én reflectie: deze aspecten zijn onderling verbonden en niet apart verkrijgbaar! Leiderschap is maatgevend, organisaties kunnen niet verder groeien dan het niveau van de leider(s).

  • Richting: Ontwikkeling en verandering hebben altijd richting nodig. Het gaat over het expliciet maken van de richting en het vormgeven van doelstellingen. Waar gaan we voor? Waar staan we voor? Hoe weten we dat we op de goede weg zijn? 
  • Relatie: Aan de basis van duurzame resultaten liggen samenwerking en onderling vertrouwen,  het ‘relatiecement’. Dit draagt uiteindelijk het meest bij aan het concurrerend en onderscheidend vermogen van de organisatie. Relatie en verbinding met jezelf,  je team en de organisatie zijn nodig om te kunnen groeien.
  • Reflectie: Ontwikkeling begint met inzicht en bewustwording. Als leider ben je het beginpunt van de verandering die je voor ogen hebt. Reflectie op je eigen handelen is daarom noodzakelijk. Onvoldoende bewustwording belemmert niet alleen je eigen groei maar ook die van je team en organisatie.

Resultaat van deze integrale aanpak is een krachtige en zelfbewuste leider die voorop loopt in de organisatieontwikkeling en het verschil durft te maken. Die vanuit zijn tenen voelt dat dit de richting is die gegaan moet worden en dit kan overbrengen. Iemand die met de juiste vaardigheden en kennis leiding kan geven aan veranderingen en handvatten heeft om meer te werken vanuit verbinding en dialoog.