Van vallen-en-opstaan naar staan-en-opvallen

Al vroeg in mijn leven werd ik uitgedaagd in ‘vallen en opstaan’. Ik leerde van en met mijn ervaringsdeskundige ouders en ben er ‘goed’ in geworden. Diverse keren onderuit gegaan, soms gewond blijven liggen, uiteindelijk altijd weer gaan staan. 

Zo raakten we als gezin betrokken bij een heftig ongeval.  Gevoelens van schuld, paniek, boosheid en verdriet hebben ons allemaal getekend, letterlijk en figuurlijk. Het heeft lang geduurd voordat ik vrede kon sluiten met de zichtbare en onzichtbare littekens.  En nu ‘weet’ ik dat littekens betekenen dat ik sterker ben dan wat me toen pijn heeft gedaan. Ik leef, wat een oerkracht!

Zo was er het advies van het hoofd van de lagere school.  Ik wilde dolgraag naar het gymnasium, de citotoets ondersteunde mijn wens. Desondanks adviseerde hij mij naar de de mavo te gaan. Dit advies ging niet over mij, mijn cijfers of ongebreidelde leergierigheid. Dit ging over zijn oordeel over mijn gezin van herkomst en de nogal beperkende overtuiging die hij daaraan gekoppeld had.  Dat ik als dochter van ouders die door tegenslag weinig kansen hadden gekregen, de kansen zeker ook niet zou kunnen benutten.  Verkeerd gedacht! Mijn ouders gingen voor mij staan en schakelden hulp in om er voor te zorgen dat ik op de opleiding kwam waar ik wilde zijn. Wat was ik boos op het hoofd van de school! Wat was ik trots op mijn ouders! En op mezelf niet te vergeten!

Terugkijkend zijn deze ervaringen belangrijk geweest in mijn ontwikkeling,  zakelijk en privé.  De diepgevoelde overtuiging om mensen te zien zoals ze werkelijk zijn, verder te kijken dan zichtbaar gedrag, potentieel serieus te nemen en mogelijkheden te onderzoeken. Om verdriet toe te laten en te helen, om te groeien en ontwikkelen!

 

Een gebaand pad is het pad van een ander

Langzaam en zeker vond ik mijn weg. Niet omdat ik een vooropgezet plan had, maar door aan den lijve te ervaren of iets of iemand werkelijk bij me past. En steeds was er mijn kompas, met de jaren duidelijker en preciezer afgesteld. Is dit wat ik echt wil? Voor wie doe ik dit? Na een korte periode als rechtenstudent besloot ik om mijn keuze vanuit de praktijk te gaan maken, dat bleek mijn leerweg. Zo kwam ik terecht bij de opleiding Personeel & Organisatie. Ik werkte jarenlang als human resource manager, ben vertrouwd met en dol op de dynamiek van mens en organisatie. Mijn keuze om me verder te ontwikkelen als coach en begeleider van verandertrajecten voelt tot op de dag van vandaag als juist en passend. Je kunt de ander niet verder brengen dan waar je zelf geweest bent, ik volg(de) dan ook diverse trainingen en opleidingen om gespiegeld te worden en verder te verdiepen.

 

Mijn bagage

Ik beschik letterlijk over een mooie, oude leren reiskoffer vol met werkvormen, methoden en theorieën. Dit gecombineerd met mijn jarenlange ervaring maakt dat ik kan inzetten wat nodig is om de benodigde ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. Niet het middel maar het doel is leidend. Mijn werkwijze is verbindend, inspirerend, proces- en resultaatgericht en onafhankelijk. Klanten waarderen mijn betrokkenheid, warm-menselijke vasthoudendheid, analyse en scherpzinnigheid. Ik geef woorden aan gevoelens en emoties en bied andere invalshoeken om naar een situatie of vraagstuk te kijken.

Ik begeleid leiders die worstelen hoe de gewenste ontwikkeling voor zichzelf (en hun team of organisatie) te maken, zodat het blijvend is en impact heeft. Begeleiding is altijd maatwerk, uitgaand van de eigen casuïstiek en aansluitend op de ontwikkelfase en behoefte. Ik doe dit met ongelooflijk veel plezier en vanuit een diepgevoeld overtuiging dat je er nooit alleen voor hoeft te staan. Wel zelf, niet alleen!

Om de kwaliteit te waarborgen (en minstens zo belangrijk, omdat ik het ontzettend leuk vind)  investeer ik in persoonlijke ontwikkeling middels supervisie, intervisie en opleiding. Ik ben trots op mijn vak en derhalve sinds 2003 aangesloten bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Als professional hanteer ik hun Internationale Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement. Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring AVG  van toepassing.