Dianne Habraken

Met ziel en zaligheid geloof ik in persoonlijk leiderschap en het creëren van mogelijkheden, dit loopt als een rode draad door mijn leven. Mijn manier van werken kenmerkt zicht door aandacht (voor de onderstroom), verbinding en oog voor context en resultaat. Mijn ruime kennis en ervaring als HR-manager en coach vertaal ik in passende interventies en werkvormen, die er toe bijdragen dat je als individu, team of organisatie dichter bij de bedoeling komt. Organisaties kloppen bij mij aan omdat ze willen investeren in hun medewerkers, omdat ze geloven in verandering van binnenuit en omdat ze weten dat mijn manier van werken bijdraagt aan het vergroten van leiderschap in de organisatie.

Het logo symboliseert het Kretenzisch labyrint: Een eeuwenoud beproefd instrument waarmee mensen treffende antwoorden kunnen vinden op actuele vragen.Het labyrint doet het belang beseffen van het op weg gaan, zonder altijd precies te weten wat en waar het einddoel is. Door het lopen van het labyrint spreek je je eigen dieperliggende innerlijke wijsheid aan.

 

Wie ben ik?

Even stilstaan, een hele vooruitgang!