Uitdagingen voor Leiders in Verandering

De maatschappij is volop in beweging, daar kunnen we niet omheen. Organisaties staan voor grote uitdagingen en moeten sneller dan ooit in staat zijn zich aan te passen.

Het leveren van goederen en diensten is meer genoeg om als organisatie waarde toe te voegen. Contact is meer en meer de onderscheidende factor, aandacht is het nieuwe goud.

Veranderingen volgen elkaar snel op. Een nieuwe generatie medewerkers laat zich zien en horen op de arbeidsmarkt. Verschillen tussen generaties worden voelbaar en vragen om een nieuwe balans. Online en hybride werken, inclusiviteit en vitaliteit zijn onderwerpen die van belang zijn. Polarisatie lijkt soms de norm. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je aangesloten blijft en liever nog voorop kunt lopen?

Dat valt niet mee, want als leidinggevende wil je:

  • Snel resultaten halen én aandacht aan je medewerkers geven;
  • Dat medewerkers samenwerken, elkaar niet als concurrent zien;
  • Dat het voor je mensen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt;
  • Een aantrekkelijke werkgever zijn, collega’s met potentieel behouden;
  • De ongeschreven regels snappen, begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan.

Deze tijd vraagt ook veel van jou als medewerker, bijvoorbeeld:

  • Je betrokkenheid bij de organisatie combineren met andere rollen;
  • Duidelijk zijn in wat je wel en niet wilt, met behoud van de relatie;
  • De waan van de dag weerstaan en ‘gewoon’ je eigen werk doen;
  • Met collega’s in gesprek, zonder elkaar in de emotie kwijt te raken;
  • Met plezier je werk doen en wegblijven van de lulkoekbingo.

Is dit herkenbaar? Dan ben je zeker niet de enige.

Dianne heeft ons op een confronterende, maar niet bedreigende manier uit onze denk- en samenwerkingspatronen laten stappen.

Hierdoor weten we als MT nu wat we aan elkaar hebben en welke richting we moeten inslaan.

Deze tijd vraag om Leiders in Verandering

Deze tijd vraagt om een andere manier van leiderschap. Het vraagt om reflectie en zelfkennis om groei van jezelf en je team mogelijk te maken. Het vraagt om leiders die het verschil willen en durven maken. Het vraagt om Leiders in Verandering.

Als leider ben je het begin- en eindpunt van alle organisatieveranderingen die je voor ogen hebt. Als je jezelf, je team of organisatie écht wilt veranderen, moet je het eerst en vooral bij jezelf zoeken. Als je niet naar jezelf kijkt, ben je niet aan het leiden maar aan het lijden. Ik kan je hier op verschillende manier in begeleiden.

 

 

Ik begeleid je graag bij organisatieveranderingen
en het verstevigen van (persoonlijk) leiderschap

Geef jij leiding aan een team of organisatie en wil je het verschil maken?

Wil je je persoonlijk blijven ontwikkelen en meer regie over je eigen leven?

Ik heb bijzondere resultaten bereikt, ben daar helemaal ondersteboven van. En dat ‘alleen maar’ door zaken anders te benaderen. Ik zie weer mogelijkheden tot verandering, ervaar rust en ruimte om met een frisse blik op soms gecompliceerde processen te anticiperen.

Lijd jij aan organisatieontwikkeling?

Lijd jij aan organisatieontwikkeling?

Wat heb je liever? Lijden aan organisatieontwikkeling of organisatieontwikkeling leiden? Cruciaal verschil en kleine stap om van lijden naar leiden te gaan. Kleine stap, maar geen makkelijke trouwens.

read more