Achter de geraniums…

Sinds wanneer zitten we eigenlijk achter de geraniums? Al minstens sinds 8 augustus 1959, waarschijnlijk langer. Op deze datum stond in het Nieuwsblad van het Noorden de volgende passage: ‘Als Klaas Vogel, de brugwachter van Zuidwolde, na zes uur ‘s avonds een schuit voor zijn brug over het Boterdiep ziet glijden, dan blijft hij rustig achter de geraniums in zijn huisje zitten. Want Klaas is een man van de klok.’  Hier wordt, voor zover valt na te gaan, voor het eerst in het Nederlands ‘achter de geraniums zitten’ gebruikt in de figuurlijke betekenis ‘werkeloos thuis zitten, inactief zijn’.

Zeker in deze Corona-tijd komt het gevoel van ‘werkeloos thuis zitten, inactief zijn’ vaak langs en soms ook gewoon binnen. Wat doet het met je als je niet goed weet hoe invulling te geven? Hoe kun je weer op zoek naar dat wat jou drijft en onderscheidt?

Van harte welkom voor een gratis intake om dit te onderzoeken!