Afstand nemen

Soms moet je afstand nemen om niet bijziend te raken. Afstand van de waan van de dag, van emoties en gevoelens die je meesleuren naar een plek waar je niet meer wilt zijn. Reflecteren op je eigen bewuste en onbewuste handelen en hier betekenis aan geven is essentieel om je eigen professionele handelen te verbeteren. Soms geeft dit een verhelderend inzicht: raak! Hoe zet je dit inzicht vervolgens om naar actie? Soms is het goed om het te laten neerdalen, soms is een snelle actie precies wat nodig is.

Een ballonvaarder kan de ballon niet sturen, kan hem wel mee laten gaan met de wind aangezien op verschillende hoogtes de windrichting anders is. Een coach kijkt als een ware ballonvaarder met je mee hoe je de juiste keuze kunt maken op het juiste moment. Persoonlijk leiderschap op iedere hoogte!