Ik zie, ik zie….

Ik zie het in organisaties regelmatig gebeuren, de strijd om ‘de waarheid’. Teamleden graven zich in, standpunten verharden. Mensen gaan harder praten en vallen in herhaling, ze luisteren om de ander vervolgens van repliek te dienen. Het gaat niet meer om de oplossing, het gaat om gelijk krijgen. En zo raken ze elkaar en de bedoeling volledig kwijt!

De plek waar je staat, bepaalt voor een belangrijk deel wat je ziet en hoort.  De manier waarop je kijkt en luistert, bepaalt voor een belangrijk deel wat je ziet en hoort. Om werkelijk te kunnen begrijpen wat er speelt, is het nodig uit te zoomen en je te verplaatsen. Nieuwsgierig te zijn, de ander als het ware tevoorschijn te luisteren door vragen te stellen. Je laten verwonderen en verrijken door nieuwe gezichtspunten. De dialoog voeren: een vrije gedachtewisseling die tot nieuwe inzichten kan leiden, met als doel om vanuit begrip voor de ander te komen tot een gedragen beeld of oplossing. Als leider heb je een belangrijke rol om met voorbeeldgedrag dit gesprek te faciliteren.

An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view it gives quite a different impression. But it’s only when you get the whole picture, you can fully understand what’s going on. Briljant geïllustreerd in dit filmpje van 30 seconden, kijk en luister zelf!