Opladen!

Blijven leren en ontdekken, ik hou er van. Soms liefdevol, soms louterend, soms confronterend. Linksom of rechtsom, het brengt me steeds dichter bij de kern van wie ik ben en wat ik wil doen.

Ik kijk dan ook uit naar ‘het oplaadstation voor mensen met leerhonger.’ Samen met procesbegeleiders en coaches met een systemische achtergrond die, net als ik, behoefte hebben aan nieuwe input.

Elkaar vakoverstijgend treffen
Op zoek naar de diepere essenties van menszijn
Bijtanken, er niet alleen voor staan
Horizon blijvend verbreden en verrast worden
Beter oriënteren in een verwarrende wereld

Verder met elkaar!
Op Landgoed De Horst met de inspirerende Inge Knoope.