Vertrouwen

Zonder vertrouwen is samenwerken onmogelijk!

Durf je je kwetsbaar op te stellen, of verbergen jullie in het team juist zwakheden voor elkaar? Lukt het om problemen werkelijk op te lossen, of draaien jullie vakkundig om de hete brij heen? Zijn de gemeenschappelijke doelstellingen helder, of blijft dit vaag? Lukt het om elkaars potentieel te zien en benutten, of moedigen jullie (onbewust) vooral middelmatigheid aan?

De TeamKijker, geïnspireerd op ‘De vijf uitdagingen voor teams’ van Patrick Lencioni, helpt het goede gesprek met elkaar te voeren.