Vertrouwen

Zonder vertrouwen is samenwerking onmogelijk!

Samenwerken doet een appèl op de natuurlijke neiging om te vertrouwen. De vraag is niet óf we vertrouwen, maar waar we -door ervaringen uit het verleden- in het hier en nu de grens leggen. Welke thema’s kom je tegen in je eigen leiderschap? Wat heb jij nodig om jezelf en de ander (weer en/of meer) te vertrouwen?