Schaapjes op het droge

De uitdrukking ‘wie zijn schaapjes op het droge heeft‘ kennen we sinds de 16e eeuw. Vroeger liet men schapen vaak grazen op buitendijkse stukken land die alleen bij hoge vloed onder water liepen. Dan moesten de schapen naar hoger gelegen of door dijken beschermde ‘droge’ gronden worden geleid. Iemand die waakzaam was en goed lette op het weer en de getijden, kon dus gerust zijn dat zijn schapen veilig waren. Vanuit die gedachte kreeg je schaapjes op het droge hebben de algemene betekenis ‘je zaken voor elkaar hebben en daardoor in het algemeen gerust kunnen zijn’ en vervolgens ‘genoeg geld hebben om rustig te kunnen leven’.

Het afgelopen jaar kende vele uitdagingen om de schaapjes op het droge te krijgen en/of te houden, in welke betekenis dan ook. In 2020 was waakzijn zijn en goed opletten nog steeds belangrijk, maar zeker niet altijd toereikend.  Hoe verhoud je je tot de sterk veranderende wereld? Hoe houd je jezelf en elkaar vast in barre tijden?  Sommigen lijken dit gemakkelijk te doen, hoewel het natuurlijk niet altijd is wat het lijkt. Voor anderen is het een hele klus (geweest). Meer dan ooit wordt voelbaar: alleen ga je sneller, samen kom je verder!