Lonely at the top

It’s lonely at the top!

Dit is met regelmaat een zin die mensen slaken bij de start van een coachingstraject. Ja, inherent aan functies hoger in de organisatie is dat er minder mensen zijn met wie je kunt delen, sparren, overleggen. Dat kan gevoelens van eenzaamheid oproepen. Het doet deugd te ontdekken dat het niet eenzaam hoeft te zijn, als je je kunt verbinden vanuit wat écht belangrijk voor je is. Dan ben je  nog steeds soms wel alleen, echter meestal niet meer eenzaam. En is het vaak juist heel leerzaam!