Teamontwikkeling

Goed samenwerken is geen doel, het is de weg waarlangs je doelen kunt bereiken! Dit lijkt eenvoudig als het soepel loopt. Echter, het duurzaam verbeteren van de samenwerking blijkt in de praktijk ingewikkeld. Vaak is onvoldoende duidelijk wat het onderliggende probleem is, het is van groot belang om dit ‘aan de voorkant’ helder te krijgen alvorens aan de slag te aan.

Vragen van klanten

  • Kun je ons begeleiden om meer duidelijkheid te creëren over onze taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden? Ook willen we graag meer zicht krijgen op de communicatie hierover, dat loopt nog niet zo lekker….
  • De missie en visie van ons bedrijf zijn erg gedateerd, we willen hierover graag met elkaar in gesprek. Wil je ons begeleiden om het juiste gesprek op de juiste manier te voeren?
  • We willen tijd en rust om te onthaasten en elkaar te ont-moeten, zodat we kunnen onderzoeken wat er nodig is om door te pakken. Hierbij gaat het om inhoudelijke zaken (‘wat zetten we in om onze klant te bedienen?’) en proceszaken (‘hoe houden we elkaar aangesloten?)
  • Wil je ons ondersteunen om als team op een meer professionele wijze met elkaar te communiceren en samen te werken? We willen elkaar ‘gewoon’ kunnen aanspreken als collega en professional.
  • In ons team is een groot verlangen naar consensus: iedereen moet het altijd met elkaar eens zijn. En als iemand het er niet me eens is, stagneert de hele boel. Wil je ons helpen om meer zicht te krijgen op de dynamiek? We willen graag meer uit het team halen met minder energieverlies.

Werkwijze

In de intakefase onderzoeken we met elkaar welke zaken er spelen (door middel van interviews, meelopen en/of de TeamKijker). Hoe zit het bijvoorbeeld met het onderlinge vertrouwen? Hoe gaan teamleden om met conflicten? In hoeverre is de verdeling van taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk? Zijn de te behalen teamdoelen bij iedereen bekend? Op basis van deze analyse bepalen we met elkaar de doelstelling van het teamtraject en maak ik een voorstel om te komen tot een gedragen en duurzame verandering

De TeamKijker