Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten sneller dan ooit in staat zijn zich aan te passen. Leiderschap is hierin wezenlijk, leiders vormen én veranderen, in het volle besef dat dit hun core business is.Om bij te dragen aan de wendbaarheid en vitaliteit van de organisatie, ontketen je als leider vernieuwing en creëer je beweging en verandering. Dit haalt in 1e instantie de organisatie uit de routine en brengt chaos en niet-weten. Dit is een uitdagende leiderschapsopdracht om te leiden in en door onbekend gebied, nodig om de ambitie van de organisatie te realiseren. 

Vragen van klanten

  • Kun je ons begeleiden om meer duidelijkheid te creëren over onze taken, verwachtingen en verantwoordelijkheden? Ook willen we graag meer zicht krijgen op de communicatie hierover, dat loopt nog niet zo lekker….
  • De missie en visie van ons bedrijf zijn erg gedateerd, we willen hierover graag met elkaar in gesprek. Wil je ons begeleiden om het juiste gesprek op de juiste manier te voeren?
  • We willen tijd en rust om te onthaasten en elkaar te ont-moeten, zodat we kunnen onderzoeken wat er nodig is om door te pakken. Hierbij gaat het om inhoudelijke zaken (‘wat zetten we in om onze klant te bedienen?’) en proceszaken (‘hoe houden we elkaar aangesloten?)
  • Wil je ons ondersteunen om op een meer professionele wijze met elkaar te communiceren en samen te werken? We willen elkaar ‘gewoon’ kunnen aanspreken als collega en professional;
  • In ons team is een groot verlangen naar consensus: iedereen moet het altijd met elkaar eens zijn. En als iemand het er niet me eens is, stagneert de hele boel. Wil je ons helpen om meer zicht te krijgen op de dynamiek? We willen graag meer uit het team halen met minder energieverlies.

Werkwijze

In de inventarisatiefase onderzoeken we met elkaar welke zaken er spelen. Hoe zit het met onderling vertrouwen? Hoe gaan collega’s om met conflicten? Zijn taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk? Zijn de te behalen doelen bekend? Op basis van deze analyse maak ik een voorstel om te komen tot een gedragen en duurzame verandering. Hierin staat de ontmoeting centraal: hier ontstaat verbinding en groeit vertrouwen om te gaan samen-werken. Ik ben praktisch en werk proces- en resultaatgericht, ik neem 100% verantwoordelijkheid en geef 100% verantwoordelijkheid. Een traject is vrijwillig maar niet vrijblijvend, we bewaken en borgen samen de uiteindelijke verandering. De praktijk van uw organisatie is leidend, het gaat over veranderen in de context.