Persoonlijke ontwikkeling

Coaching blijkt een van de meest effectieve interventies bij persoonlijke ontwikkeling: het is een uiterst krachtig instrument om oude en belemmerende patronen te doorzien en bij de wortel aan te pakken. Zo kun je nieuwe alternatieven voor gedrag creëren en neem je verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn. Dat leidt tot betere resultaten, minder energieverlies en meer plezier en voldoening!

Werkwijze

Iedere organisatie, ieder mens en iedere vraag is uniek, dat maakt een coachingstraject per definitie maatwerk. De opbouw van een coachingstraject is echter eenduidig: In het vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken zowel coachee als coach of er voldoende aansluiting is met betrekking tot het vraagstuk en of er een klik is. Als dit niet zo is, blijft het bij dit ene gesprek, als het wel past start het coachingstraject met het intakegesprek. In het intakegesprek verkennen coachee, opdrachtgever en coach de achterliggende geschiedenis die aanleiding is voor de coachvraag. Resultaat van dit gesprek zijn afgestemde en gedragen doelstellingen voor het coachtraject.  Een traject beslaat gemiddeld zes tot tien gesprekken, uitgangspunt is echter steeds zo kort als mogelijk en zo lang als nodig! Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek, waarin coachee, opdrachtgever en coach bespreken in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn en wat nodig is om de verandering te borgen. 

 

Vragen van klanten

  • Ik wil groeien in mijn rol als leidinggevende, merk dat ik vaak in dezelfde valkuil trap.
  • Hoe kan ik meer draagvlak creëren voor mijn ideeën?
  • Wat kan ik doen om meer vanuit rust en overzicht te werk te gaan?
  • Het lukt me niet om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, ik wil alles perfect doen;
  • Ik ontdek tot mijn schrik dat ik heel veel bevestiging zoek bij mijn leidinggevende, daar wil ik echt vanaf!
  • Hoe kan ik mijn dagelijkse werk anders organiseren, zodat ik niet verdwaal in de hectiek?