Persoonlijke ontwikkeling

Coaching blijkt een van de meest effectieve interventies bij persoonlijke ontwikkeling: het is een uiterst krachtig instrument om oude en belemmerende patronen te doorzien en bij de wortel aan te pakken. Zo kun je nieuwe alternatieven voor gedrag creëren en neem je verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn. Dat leidt tot betere resultaten, minder energieverlies en meer plezier en voldoening!

Vragen van klanten

  • Hoe kan ik meer draagvlak creëren voor mijn ideeën?
  • Wat kan ik doen om meer vanuit rust en overzicht te werk te gaan?
  • Het lukt me niet om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, ik wil alles perfect doen;
  • Ik ontdek tot mijn schrik dat ik heel veel bevestiging zoek bij mijn leidinggevende, daar wil ik echt vanaf!
  • Hoe kan ik mijn dagelijkse werk anders organiseren, zodat ik niet verdwaal in de hectiek?
  • Ik wil positie kiezen als manager, leren om de ruimte die er is ook daadwerkelijk in te nemen.

Werkwijze

Iedere organisatie, ieder mens en iedere vraag is uniek, dat maakt een coachingstraject per definitie maatwerk. De opbouw van een coachingstraject is echter eenduidig: In het vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken zowel de coachee als ik of er voldoende aansluiting is met betrekking tot het vraagstuk en of er een klik is. Als dit niet zo is, blijft het bij dit ene gesprek, als het wel past start het coachingstraject met het intakegesprek. In het intakegesprek verkennen coachee, opdrachtgever en coach de achterliggende geschiedenis die aanleiding is voor de coachvraag. Resultaat van dit gesprek zijn afgestemde en gedragen doelstellingen voor het coachtraject. Op basis van de geformuleerde doelstellingen worden de coachingsgesprekken gevoerd. Een traject beslaat gemiddeld zes tot tien gesprekken, uitgangspunt is echter steeds zo kort als mogelijk en zo lang als nodig! Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek, waar ik met coachee en opdrachtgever bespreek in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn en wat er eventueel nog nodig is (zoals borging of onderhoudsgesprek).